Patent PRESSIO DEF

Patent Orto-Med

Profilaktyka i leczenie jako naczelne imperatywy konstrukcyjne PRESSIO Derotatio Elongatio Flexio – PRESSIO DEF

     Narastający problem występowania zaburzeń narządu ruchu, w tym skolioz jawi się jako zjawisko społeczne. Konstrukcja urządzenia PRESSIO DEF pozwala na zachowawcze leczenie oraz profilaktykę skolioz metodą czynnego zaangażowania siły własnej ćwiczącego. Działanie sił leczniczych występuje jednocześnie w płaszczyźnie:

  1. czołowej - korygując wygięcie boczne
  2. poprzecznej - korygując występowanie garbów i wałów lędźwiowych
  3. płaszczyźnie strzałkowej - kifotyzując cały kręgosłup

Dodatkowo poprzez element wibracyjny, zainstalowany w głowicach, umożliwia oddziaływanie na mięśnie głębokie szczególnie grupy poprzeczno-kolcowej. Stanowi to szerszy zakres terapii, obejmujący elementy tkanki kostnej oraz mięśniowej.

PRESSIO DEF może być stosowany ambulatoryjnie lub jako nadzorowana terapia domowa. Urządzenie służy do aktywnych ćwiczeń przy użyciu siły własnej pacjenta, co stanowi istotny element bezpieczeństwa terapii. Możliwość oddziaływania na jeden lub na dwa łuki skrzywienia w tym samym czasie pozwala na skuteczną terapię skolioz jedno i wielołukowych. Terapia w urządzeniu przyczynia się również do poprawy ruchomość klatki piersiowej co stanowi dodatkowy ale ważny element terapii zachowawczej. Znacznie podniesiona efektywność działania siły nacisku w miejscu szczytu skrzywienia, która możliwa jest dzięki stabilizacji obręczy barkowej i biodrowej jest kolejnym dodatkowym atutem urządzenia. PRESSIO DEF możne być również stosowany jako terapia redresyjną przed zabiegami operacyjnymi kręgosłupa. Wszystkie opisane powyżej aspekty terapii pacjentów ze skoliozą stosowane są zgodnie z zaleceniami International Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatmennt (SOSORT).

PRESSIO DEF