Leczenie skolioz oraz wad postawy

Skuteczne leczenie domowe Derotator i korektor skolioz "PRESSIO DEF"

Uwzględnienie kifozacji i derotacji w leczeniu skolioz idiopatycznych z trójpłaszczyznowymi zaburzeniami kręgosłupa jest podstawową zasadą prawidłowego procesu rehabilitacji. W postępowaniu rehabilitacyjnym znaczną trudność sprawia korygowanie w płaszczyźnie czołowej skrzywień dwułukowych. Zadziałanie bowiem na łuk pierwotny pogłębia łuk wtórny. Kifozacja kręgosłupa w korzystnym układzie korekcyjnym jest jedną z ważnych zasad postępowania z dziećmi dotkniętymi bocznym skrzywieniem kręgosłupa. (Ociepka) Przeniesienie tym sposobem obciążeń z wyrostków stawowych na trzony kręgów daje możliwość przywrócenia fizjologicznych wygięć kręgosłupa w okresie biologicznej plastyczności kośćca. (Ociepka) Derotator i korektor skolioz (DIKS), jest urządzeniem służącym do aktywnych ćwiczeń oddziaływując trójpłaszczyznowo a więc derotująco, korygująco i redresyjnie na oba łuki skrzywienia równocześnie oraz kifozująco na cały kręgosłup. Ćwiczenie w urządzeniu polega na tym, że pacjent w pozycji klęku podpartego zostaje ustabilizowany blokadami barkowymi i blokadą biodrową.

Przedstawia to schematycznie poniższa animacja.

Na szczytach łuków skrzywień kręgosłupa, ustawione są głowice derotująco-korygująco-redresyjne. Występy głowic ustawiamy na szczytach skrzywień w odległości ok. 2 cm. od wyrostków kolczystych kręgosłupa. Pacjent w czasie wykonywania ćwiczenia zwanego "koci grzbiet" ma zablokowany garb żebrowy i wał lędźwiowy na szczytach skrzywień przez występy głowic, które w czasie ćwiczenia naciskają na kręgosłup po krzywej wycinku koła powodując derotację, korekcję i redresję skręconych łuków skrzywionego w tych miejscach kręgosłupa. Dłuższe ramiona głowicy, wspomagają w czasie wykonywania ćwiczenia korekcję kręgosłupa oraz redresję przykurczonych mięśni po stronie wklęsłej skrzywienia. Poniższa animacja przedstawia ustawienie pacjenta podczas wykonywania ćwiczenia zwanego "koci grzbiet".

Zastosowanie pozycji ręczno-kolanowej, znosi działanie siły grawitacji na oś długą kręgosłupa, co zapewnia warunki efektywnego oddziaływania sił skierowanych bezpośrednio na odcinki szczytowe skrzywień kręgosłupa. W tych warunkach ćwiczenie zwane "koci grzbiet" uwypukla stronę wklęsłą klatki piersiowej przy równoczesnym zablokowaniu strony wypukłej, powodując derotację kręgosłupa, redresję przykurczonych mięśni, więzadeł i torebek stawowych kręgosłupa oraz jego skifozowanie na całej długości. Dodatkową zaletą ćwiczeń z pomocą derotatora i korektora skolioz jest poprawa ruchomości klatki piersiowej poprzez rozciągnięcie mięśni międzyżebrowych po stronie wklęsłości skrzywienia przez co zwiększa się pojemność życiowa płuc. Ponadto opisane ćwiczenie maksymalnie uaktywnia mięśnie głębokie kręgosłupa szczególnie grupy poprzeczno-kolcowej, co w przypadku stosowania innych ćwiczeń jest trudne do osiągnięcia szczególnie przy skoliozie dwułukowej. Ustawianie blokad i głowic, czyli dopasowanie przyrządu odbywa się indywidualnie dla każdego ćwiczącego, co pozwala na precyzyjne działanie tych dużych sił w miejscach szczytów skrzywień.

Dużą zaletą urządzenia jest możliwość prowadzenia ćwiczeń w warunkach domowych bez ryzyka popełnienia błędu. Dziecko ćwiczy na przyrządzie kilka razy w ciągu dnia po około 40 do 60 powtórzeń w jednej serii. Siłą nacisku na występy głowic oraz systematyczność ćwiczeń są czynnikami decydującymi o wyniku a zaangażowanie siły własnej zapewnia bezpieczeństwo ćwiczącego. Następujące wyznaczniki tego sposobu ćwiczeń wymagają podkreślenia:

  1. Ćwiczenia prowadzone są w pozycji czworaczej, która znosi działanie na kręgosłup szkodliwych w tym przypadku sił grawitacji.
  2. Dzięki stabilizacji obręczy barkowej i biodrowej, podniesiono znacznie efektywność działania siły nacisku w miejscu szczytu skrzywienia, czego nie spotyka się w innych metodach (np. gorset).
  3. Dzięki specjalnej konstrukcji derotatora i korektora można oddziaływać na kręgosłup i klatkę piersiową trójpłaszczyznowo, kifozując cały kręgosłup.

Derotator i korektor skolioz (DIKS) jest dopuszczony do powszechnego stosowania pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 10.12.1981 roku i posiada świadectwo autorskie i ochronne Urzędu Patentowego RP.

UWAGA! Tę fazę ćwiczący wytrzymuje ok. 10 sek. Po czym wykonuje głęboki wdech i przechodzi do pozycji wyjściowej